Αξιολόγηση Ιδεών και Projects

Εμφάνιση στοιχείων σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης των προτάσεων των συμμετεχόντων.

Το αντικείμενο είναι οι παρουσιάσεις των επιχειρηματικών ιδεών και πλάνων από τους συμμετέχοντες στον Επιταχυντή στους συμβούλους και οι κατ΄ιδίαν συναντήσεις μαζί τους με στόχο την εμβάθυνση σε σημεία ενδιαφέροντος και γενικότερα την βελτίωση της πρότασης.