Εκπαιδευτικά βίντεο

Τα παρακάτω βίντεο αποτελούν υπηρεσίες πληροφόρησης όπου η θεματολογία είναι γενική με στόχο την επίδειξη συγκεκριμένων θεμάτων και απευθύνεται στο γενικό κοινό.
Ο στόχος αυτών των videos είναι η ενημέρωση και καθοδήγηση των χρηστών σε ζητήματα καινοτομίας και δημιουργικότητας (Innovation & Creativity)

4η Βιομηχανική Επανάσταση

Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία, Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Στο βίντεο θα παρουσιάσουμε την 4η Βιομηχανική Επανάσταση ως εξέλιξη με καταλυτική επίδραση σε κοινωνία και οικονομία

Η Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία, Ψηφιακός Μετασχηματισμός και νεοφυείς επιχειρηματικότητα είναι πολλαπλασιαστές της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Goodbye VUCA - Hello D-VUCAD

Μια δομημένη προσέγγιση μπορεί να μετατρέψει έναν ασταθή κόσμο σε ευκαιρία ανάπτυξης.

Στο βίντεο θα παρουσιάσουμε την επίδραση της διαφορετικότητας σε κοινωνία και οικονομία

Οι ριζικές αλλαγές στην τεχνολογία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί συνδυάζονται με την ανάγκη ενσωμάτωσης της διαφορετικότητας.

Η αμυντική τακτική του χθες δεν προσφέρει. Ο νέος γενναίος κόσμος προσφέρει δυνατότητες για όσους τον βλέπουν ως ευκαιρία και όχι ως περιορισμό.

Τον VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) κόσμο του χθες 
διαδέχεται ο D-VUCAD (Disruption - VUCA Diversity) κόσμος του σήμερα.

Disruptive and Exponential

Έξυπνες λύσεις για εργαζόμενους και επιχειρήσεις

Έξυπνες λύσεις για εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, με βάση τον Νόμο του Moore, αναπτύσσονται εκθετικά. Η κατάσταση ενισχύεται και από την Τεχνική Νοημοσύνη.

Η μόχλευση του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού και πιστωτικού συστήματος με τα σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα και το “εύκολο και φτηνό” χρήμα, σε συνδυασμό με τη διεθνοποίηση των αγορών, την ελευθερία διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών, μετακίνησης προσώπων και μεταφοράς κεφαλαίων αποτελούν δύο επιπλέον πολλαπλασιαστές.

Στην κρίση του 2007, κανείς δεν είδε την εκθετική δυναμική, την υπερβολική μόχλευση και τα ελλείμματα στους μηχανισμούς διαχείρισης κινδύνου. Κανείς δεν είδε ότι η επιμόλυνση ενός τμήματος του οικονομικού συστήματος θα μεταδοθεί ταχύτατα, αφού όλοι οι συμμετέχοντες στις διεθνείς αγορές είναι ισχυρά συνδεδεμένοι μεταξύ τους.

Η πανδημία αποτέλεσε την αφορμή για να τεθεί ένα ενδιαφέρον ερώτημα: αφού έτσι “λειτουργεί ο σύγχρονος κόσμος”, πώς ο άνθρωπος που από τη φύση του είναι πολύ “τοπικός και γραμμικός” – ίδιος τόπος, ίδια τροφή, ίδια εργαλεία, μικρές και αργές αλλαγές από γενιά σε γενιά – μπορεί να επιβιώσει;

Ο άνθρωπος όμως μπορεί αυτό του το “έλλειμμα” να το παρακάμψει και να αξιοποιήσει άλλα χαρακτηριστικά της φύσης του. Να χρησιμοποιήσει την πλάγια σκέψη (lateral thinking), ευρεστικές προσεγγίσεις (heuristics) για γρήγορες λύσεις και να χρησιμοποιήσει εργαλεία και προσεγγίσεις πέρα από αυτά του ορθολογισμού.