Εργαστήρια

Μέσω ενός προγράμματος ταχύρρυθμης και εντατικής υποστήριξης των νέων σχημάτων ή startups οργανώνονται τέσσερα εργαστήρια που θα καλύπτουν βασικές και απαραίτητες οριζόντιες γνώσεις που αφορούν κάθε νέο επιχειρηματία, ώστε να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις απαιτήσεις του εγχειρήματός του και τις δυσκολίες της αγοράς, στην οποία απευθύνεται.

Business Modeling

Παρουσίαση αναλυτικών εργαλείων και
μεθοδολογιών marketing.

Corporate Innovation & Organization

Εταιρική οργάνωση, ESG, GRC, ταυτότητα.

Innovation in Sales

Προσέγγιση πελατείας, Μοντέλο AIDA.

Branding & Funding

Καινοτομία και Branding, Χρηματοδότηση, Pitching, Επιχειρηματικό Σχέδιο.