Το e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή μέσα και την διασύνδεση της με την Έρευνα μέσα από ένα σύνολο φυσικών αλλά και ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Με στοχευμένες δράσεις Ενημέρωσης, Ημερίδες, Συνέδρια, Ημέρες Καριέρας και Επιχειρηματικότητας αλλά και περιεκτικές υπηρεσίες συμβουλευτικής και εκπαίδευσης, προσπαθεί να ενισχύσει τις προσπάθειες ενσωμάτωσης και προαγωγής της καινοτομίας για νέες και νεοφυείς επιχειρήσεις.

Η πλατφόρμα e-inno-HUB προσφέρει την δυνατότητα οργάνωσης:

   • Σεμιναρίων εκπαίδευσης και Ημερίδων ενημέρωσης και ανταλλαγής ιδεών

   • Hμέρες καριέρας και επιχειρηματικότητας για την γνωριμία με το περιβάλλον των επιχειρήσεων και ανάγκων τους

   • Διαγωνισμούς «Ιδεών» – Μαραθώνιοι καινοτομίας και τεχνολογίας (Hackathons)

   • Καθοδήγηση και συμβουλές στις προσπάθειες επιχειρήν (startups) μαζί με εκπαιδευτικά σεμινάρια και περιεκτικά ψηφιακά μαθήματα (e-Learning)

   • Δομημένη και οργανωμένη βιβλιοθήκη ηλεκτρονικού υλικού, εργαλείων για αναζητήσεις σε ειδικούς κλάδους ή δραστηριότητες που ενδιαφέρουν