2η Ημερίδα, 12 Ιουλίου 2023

Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Καινοτόμων Ψηφιακών Εργαλείων Διασύνδεσης της Καινοτομίας με την Επιχειρηματικότητα

Καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η θέση της Ελλάδας, επιδόσεις, τάσεις, προκλήσεις

Χρήστος Τσιλίκης, Ειδικός Εμπειρογνώμονας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συνεργάτης ΜΑΣΤΕΡ Α.Ε.

2η Ημερίδα - 12 Ιουλίου 2023

Η ανάδειξη και προβολή της καινοτομίας των νεοφυών επιχειρήσεων μέσω του branding. Εταιρική ταυτότητα, εταιρική τοποθέτηση, ιστοσελίδα και παρουσία στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης.

Παντελής Λάμπρου, Ειδικός Εμπειρογνώμονας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Δνων Σύμβουλος Εταιρείας P&I

2η Ημερίδα - 12 Ιουλίου 2023

Εταιρική δομή, οργάνωση και λειτουργία νεοφυών επιχειρήσεων. Προβολή της καινοτομίας για αποτελεσματική αναζήτηση χρηματοδοτικών πόρων.

Χρήστος Κουπελίδης, Επικοινωνιακός Σύμβουλος, Στέλεχος Εταιρίας P&I

2η Ημερίδα - 12 Ιουλίου 2023

Καινοτομία στις νεοφυείς και ΜΜΕ επιχειρήσεις της Δυτικής Αθήνας: η κρισιμότητα της "Πλάγιας Σκέψης"

Γιώργος Βλάχος, π. Γενικός Διευθυντής Ομίλου Εταιρειών ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ.