Βραβεία διαγωνισμών Hackathons

Σε συνέχεια των δύο Hackathons "Hack the Crisis" και "Hack4Good",

που διοργανώθηκαν στις 5 και 12 Οκτωβρίου 2023 αποδόθηκαν τρία βραβεία στις διαγωνιζόμενες ομάδες:

1. GLUCO-Fit - “Hack 4 Good”

Μέτρηση κρίσιμων παραμέτρων του ανθρώπινου σώματος και παρακολούθηση μέσω
SmartPhone App.
Βραβείο καλύτερων προοπτικών μεγέθυνσης (scalability).

2. HelpAgency - “HACKtheCRISIS”

SmartPhone App ειδοποίησης πολιτών και δημοτών για επικείμενα επικίνδυνα καιρικά
φαινόμενα και φυσικές καταστροφές.
Βραβείο καινοτόμας προσέγγισης (innovation).

3. MyAttica - “Hack 4 Good”

SmartPhone App αμφίδρομης ενημέρωσης δήμου και δημοτών για προβλήματα στο οδικό
δίκτυο ή άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
Βραβείο βελτίωσης της καθημερινής ζωής του πολίτη - δημότη (social impact).

Στιγμιότυπα από την Τελετή Βράβευσης