Ομάδες Εστίασης (Focus Groups)

Οι ομάδες εστίασης είναι δομημένες ώστε να ενθαρρύνουν τη συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών, εμβαθύνοντας στις απόψεις των συμμετεχόντων. Βασικός στόχος των ομάδων εστίασης είναι η συλλογή συμπληρωματικών δεδομένων για να ενσωματωθούν σε άλλα σύνολα δεδομένων που προέρχονται από μεμονωμένες συνεντεύξεις και έρευνα βιβλιογραφίας

Green & Cyclical

1η Ομάδα Εστίασης

Accelaration

2η Ομάδα Εστίασης

Early Wins

3η Ομάδα Εστίασης

Funding

4η Ομάδα Εστίασης

Best Practices

5η Ομάδα Εστίασης

Disruptive and non-disruptive creation

6η Ομάδα Εστίασης