Ομάδες Εστίασης (Focus Groups)

Οι ομάδες εστίασης είναι δομημένες ώστε να ενθαρρύνουν τη συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών, εμβαθύνοντας στις απόψεις των συμμετεχόντων. Βασικός στόχος των ομάδων εστίασης είναι η συλλογή συμπληρωματικών δεδομένων για να ενσωματωθούν σε άλλα σύνολα δεδομένων που προέρχονται από μεμονωμένες συνεντεύξεις και έρευνα βιβλιογραφίας

Green & Cyclical

1η Ομάδα Εστίασης

Accelaration

2η Ομάδα Εστίασης

Early Wins

3η Ομάδα Εστίασης

Αξιοποίηση γνώσεων και εμπειριών και καλών πρακτικών εντός και εκτός Ελλάδας

4η Ομάδα Εστίασης

Οικοσύστημα καινοτομίας, επίτευξη καινοτόμων προσεγγίσεων και μετατροπή σε επιτυχημένα προϊόντα, early wins

5η Ομάδα Εστίασης

Αντιμετώπιση των disruptive τεχνολογιών, αποτύπωση, διάγνωση, τρόπος αντιμετώπισης και αξιοποίηση των ασυνεχιών

6η Ομάδα Εστίασης