Συμβουλευτική/ Coaching
Το Coaching των Επιχειρηματικών Ομάδων έχει ως σκοπό την ανάπτυξη/ εμβάθυνση των καινοτόμων ιδεών, αξιοποιώντας και λοιπούς διαθέσιμους πόρους του Κόμβου με στόχο τον μετασχηματισμό της «ιδέας» σε MVP.

Προγραμματισμός Συναντήσεων

Οι συναντήσεις μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης θα γίνονται κάθε εβδομάδα ως εξής

Πρώτος Κύκλος: από 8/5/2023 έως 10/6/2023:

  • Δευτέρα - 12:00 - 13:00
  • Πέμπτη - 15:00 - 16:00

Δεύτερος Κύκλος: από 12/6/2023 έως 22/7/2023:

  • Δευτέρα - 10:00 - 11:00
  • Πέμπτη - 16:00 - 17:00

Τρίτος Κύκλος: από 1/9/2023 έως 15/10/2023:

  • Δευτέρα - 12:00 - 13:00
  • Πέμπτη - 15:00 - 16:00
...
anonymous users are not allowed to participate in meetings
You must be logged in to view this content.