Ανάδειξη ερευνητικών έργων που έχουν ολοκληρωθεί, είτε επιδεικτικού χαρακτήρα, είτε για εμπορική αξιοποίηση, με έμφαση στους τομείς εστίασης της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

Στόχος είναι η συλλογή όλων εκείνων των έργων στα οποία συμμετέχουν Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας και τα οποία συνδέονται με τους τομείς εστίασης της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας. Οι τομείς διακρίθηκαν σε τέσσερις διακριτές κατηγορίες και πιο συγκεκριμένα στις:
I. Έξυπνες πόλεις
II. Τοπική έξυπνη οικονομία
III. Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
IV. Έξυπνα συστήματα προσέλκυσης και διαχείρισης ροών επισκεψιμότητας
Κάθε έργο ταξινομείται σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες έτσι ώστε να εξαχθούν στατιστικά που θα αφορούν τους τομείς με τα περισσότερα έργα, τομείς με τα λιγότερα έργα κλπ.

Κατάσταση Έργων

Έργα Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με έμφαση στους τομείς εστίασης της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

Φορέας Τίτλος Έργου Τομέας εστίασης ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτ.Αθήνας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) «Έξυπνη Καινοτομία και Κόμβος Τεχνολογιών του Μέλλοντος στον Τομέα της Υγείας» Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για τη σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό» Τοπική έξυπνη οικονομία
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) «Ημιδιάφανα Οργανικά Φωτοβολταίκά Ενσωματωμένα σε Αστικό Περιβάλλον» Έξυπνες πόλεις
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) «Κινητήρες turbofan με τεχνολογίες αειφορίας» Έξυπνες πόλεις
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) «Εκτίμηση και μετριασμός των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών κινδύνων που απειλούν τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς» Έξυπνες πόλεις
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) «Η δύναμη της διαφορετικότητας και της κοινωνικής ένταξης ως μέσο μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και επίτευξης πράσινης αστικής σχέσης σε πόλεις ουδέτερες στην κλιματική αλλαγή» Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) «Αξιόπιστη Εξαιρετικά Ακριβής Χαρτογράφηση και Πρόβλεψη για Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης» Έξυπνες πόλεις
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) «Very Small and Small Businesses and Urban Development (VeSBUD)» Τοπική έξυπνη οικονομία
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) «Δημιουργία Κέντρων Επιστήμης Πολιτών σε Ευρωπαϊκούς Ερευνητικούς και Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς για την προώθηση θεσμικών αλλαγών και Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας στην κοινωνία» Τοπική έξυπνη οικονομία
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) «Ψηφιακή εφαρμογή πρόβλεψης όχλησης από κουνούπια Mosquito vision» Έξυπνες πόλεις
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) «Υβριδικό μοντέλο επεξεργασίας στραγγισμάτων ΧΥΤΑ συνδυάζοντας τη χρήση Προχωρημένων Οξειδωτικών Διεργασιών Αντιρρύπανσης (ΠΟΔΑ) και την τεχνολογία των μεμβρανών» Έξυπνες πόλεις
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Πόλεις για την Ελλάδα 2.0 Έξυπνες πόλεις
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) Innovative WAter recoverY Solutions through recycling of heat, materials and water across multiple sectors (IWAYS) Έξυπνες πόλεις
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) Erasmus+ Zero Energy Buildings 2050 (BUILD2050) Έξυπνες πόλεις
Εθνικό Μετσόβιο Πoλυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΧΕ Τοπική έξυπνη οικονομία
Εθνικό Μετσόβιο Πoλυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) SCHEDULING INTEGRATION OF PUBLIC TRANSPORT AND SHARED MOBILITY PT-MAAS Τοπική έξυπνη οικονομία
Εθνικό Μετσόβιο Πoλυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) BOOST-IN: BOOSTING THE UPTAKE OF INOVATIVE SOLUTIONS IN THE CONTEXT OF WATER AND CIRCULAR ECONOMY Έξυπνες πόλεις
Εθνικό Μετσόβιο Πoλυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ – ΑΤΤΡ4-0349847 Έξυπνα συστήματα προσέλκυσης και διαχείρισης ροών επισκεψιμότητας
Εθνικό Μετσόβιο Πoλυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) INPLANED – INTEGRATED PLANNING APPROACHES IN HIGHER EDUCATION: COLLABORATIVE EDUCATIONAL PROTOTYPE TOWARDS INTEGRATED APPROACHES IN THE PLANNING OF INCLUSIVE, PEOPLE-CENTRIC AND CLIMATE-RESILIENT CITIES Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Εθνικό Μετσόβιο Πoλυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) CARISMED : CAPITALISATION FΟR RE-SETTING INNOVATION AND SUSTAINABILITY IN MED-CITIES Έξυπνες πόλεις
Εθνικό Μετσόβιο Πoλυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Έξυπνες πόλεις
Εθνικό Μετσόβιο Πoλυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Εθνικό Μετσόβιο Πoλυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) INTELSHAD-ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET OF THINGS Έξυπνες πόλεις
Εθνικό Μετσόβιο Πoλυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Έξυπνες πόλεις
Εθνικό Μετσόβιο Πoλυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) SIRCLES : SUPPORTING CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES FOR EMPLOYMENT AND SOCIAL INCLUSION Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Εθνικό Μετσόβιο Πoλυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) CLIMATE-AWARE RISK AND RESLIENCE ASSESSMENT OF URBAN AREAS UNDER MULTIPLE ENVIRONMENTAL STRESSORS VIA-TIERED DIGITAL CITY TWINNING Έξυπνες πόλεις
Εθνικό Μετσόβιο Πoλυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Έξυπνες πόλεις
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) Λογισμικό για την Ασφαλή Επαναχρησιμοποίηση Υγρών Αστικών Αποβλήτων και Βιοστερεών στην Γεωργία./Software for the Safe Reuse of Treated Municipal Wastewater and Sludge in the Agriculture. Έξυπνες πόλεις
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) SONET-BULL-Using social networking ICT tools with peer learning and crowdsourcing techniques to train school communities on how to deal with student bullying Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) TIME - Cooperation for innovation and the exchange of good practices / Strategic Partnerships for vocational education and training Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) «Έξυπνος φωτισμός με επίγνωση του περιβάλλοντος / Environmentally Conscious Smart Lighting (ECOSLIGHT)» Έξυπνες πόλεις
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) Developing Employability Skills Through Innovative Education using MOOCS for Youth - Destiny. Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Εκπόνηση τεχνικο-οικονομικής μελέτης για τη συγκριτική αξιολόγηση σύγχρονων συστημάτων έξυπνων μετρητών κατανάλωσης νερού και τεχνολογιών μετάδοσης δεδομένων Έξυπνες πόλεις
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Intelli-WheelChair: Ευφυές ηλεκτρικό αναπηρικό αμαξίδιο κινούμενο αποκλειστικά από νοητικές και φωνητικές εντολές Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Ατμοσφαιρικού Υπολογιστικού Προτύπου Αστικού Θόλου Υψηλής Ανάλυσης για Ενεργειακές Εφαρμογές σε Δομημένες Περιοχές Έξυπνες πόλεις
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Critical Thinking for Successful Jobs Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Emerging cultural tourism by discovering hiking and cultural routes in the CB area Έξυπνα συστήματα προσέλκυσης και διαχείρισης ροών επισκεψιμότητας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Πλατφόρμα – Εφαρμογή Διασύνδεσης και Διαχείρισης Έξυπνου Κάδου από Ανακυκλώσιμα Υλικά Έξυπνες πόλεις
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Πιλοτικό υβριδικό σύστημα φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων του δήμου Κοζάνης Έξυπνες πόλεις
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Έξυπνη Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας και Τεχνολογίες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, με ακρωνύμιο SEEMBEET Έξυπνες πόλεις
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Sustainable and almost zero-emission communities and the role of public buildings Έξυπνες πόλεις
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ενσωμάτωση πράσινης κινητικότητας στις πόλεις Έξυπνες πόλεις
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας στις ΜμΕ τροφίμων με στόχο τη βελτίωση του αναπτυξιακού δυναμικού τους Τοπική έξυπνη οικονομία
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ολοκληρωμένες ενέργειες προς την ενίσχυση της ηλεκτροκινητικότητας στις περιφέρειες της Ευρώπης Έξυπνες πόλεις
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας «Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools» Έξυπνες πόλεις
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Integration of Green Transport in Cities – Acronym: Green Inter-e-mobility Έξυπνες πόλεις
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Integrated actions towards enhanced e-mobility in European regions Έξυπνες πόλεις
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Development of food industry SME competitiveness for better potentials in growth Τοπική έξυπνη οικονομία
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας CERP: Collective bargaining and environmental responsibility – challenges and perspectives for transport and public sector Έξυπνες πόλεις
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας CHANGING CITIES VI: Spatial, Design, Landscape, Heritage and Socio-Economic dimensions'' Έξυπνες πόλεις
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας NATALIE: Accelerating and mainstreaming transformative NATure-bAsed solutions to enhance resiLIEence to climate change for diverse bio-geographical European regions Έξυπνες πόλεις
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Έρευνα σε θέματα κινητοποίησης του οικοσυστήματος και ψηφιακών υπηρεσιών αστικών μεταφορών Έξυπνες πόλεις
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας SCALe: Smart City ASEAN Learning Network Έξυπνες πόλεις
Πανεπιστήμιο Κρήτης Εργασιακή επισφάλεια και κοινωνική συνοχή: Η περίπτωση των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών (LaPreSC) Έξυπνα συστήματα προσέλκυσης και διαχείρισης ροών επισκεψιμότητας
Πανεπιστήμιο Κρήτης Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για έξυπνη Υγεία: Ιατρική Ακριβείας και Καινοτόμες Υπηρεσίες Υγείας (smartHEALTH) Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Πανεπιστήμιο Κρήτης Drones@steam: Fostering Digital transformation in vet schools and creating new job prospects in the labour market Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.) An Intiative on Capitalising Toursm's Prospects of the Region Έξυπνα συστήματα προσέλκυσης και διαχείρισης ροών επισκεψιμότητας
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.) Αναζήτηση κινήτρων για μια επιτυχημένη δεύτερη και τρίτη ευκαιρία έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά τη χρεοκοπία (beyond second chance) σε περιόδους οικονομικής ύφεσης Τοπική έξυπνη οικονομία
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (ΠΑ.ΠΕΛ) Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και διαχείρισης ΜΜΕ στο ψηφιακό περιβάλλον των ιδιωτικών ή των δημόσιων οργανισμών και ΟΤΑ Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (ΠΑ.ΠΕΛ) Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (ΠΑ.ΠΕΛ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ-inPOiNT Τοπική έξυπνη οικονομία
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (ΠΑ.ΠΕΛ) ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΒΑΘΜΟ - PLAN-V Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (ΠΑ.ΠΕΛ) Θεματική Ενότητα Jean Monnet "Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή  Ένωση" Τοπική έξυπνη οικονομία
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (ΠΑ.ΠΕΛ) SodaSense: Προηγμένη διαχείριση δεδομένων μεγάλου όγκου με εφαρμογές στις μετακινήσεις, στο κλίμα και στη γεωργία Έξυπνες πόλεις
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών INNOVATIVE APPROACH TO URBAN SECURITY-ICARUS Έξυπνες πόλεις
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Έξυπνες πόλεις
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΚΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Τοπική έξυπνη οικονομία
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Η ΣΥΝ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ :Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Τοπική έξυπνη οικονομία
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών TRANSCITY Έξυπνες πόλεις
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών TECHNO-SOCIAL INNOVATION IN THE COLLABORATIVE ECONOMY Τοπική έξυπνη οικονομία
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών MULTISENSORY INTEGRATION IN NATURAL AND VIRTUAL REALITY WALKING SCENARIOS FOR SUCCESSFUL AGEING Έξυπνες πόλεις
Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΑΝελλαδική υποδομή για τη μΕλέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλΙματικής Αλλαγής (ΠΑΝΑΚΕΙΑ) Έξυπνες πόλεις
Πολυτεχνείο Κρήτης «Αυτόνομο ρομποτικό σύστημα για ανακύκλωση αστικών απορριμμάτων - ΑΝΑΣΑ» με  κωδικό έργου: Τ1ΕΔΚ-03110 Έξυπνες πόλεις
Πολυτεχνείο Κρήτης «Ανάπτυξη συστήματος Έξυπνων Φωτοβολταϊκών Στοιχείων» (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01485) - SmartPV Έξυπνες πόλεις
Πολυτεχνείο Κρήτης Ψηφιακή Πλατφόρμα Χωροχρονικής Διαμεσικής Αφήγησης Ιστορικών και Πολιτιστικών Γεγονότων για την Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών ΜμΕ Έξυπνα συστήματα προσέλκυσης και διαχείρισης ροών επισκεψιμότητας
Πολυτεχνείο Κρήτης ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ-ΗΛΙΑΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έξυπνες πόλεις
Πολυτεχνείο Κρήτης Eco-Bio-Η2-FCs / Ανάπτυξη και επίδειξη σε πιλοτική κλίμακα καινοτόμου, αποδοτικής και περιβαλλοντικά φιλικής διεργασίας παραγωγής καθαρού Η2 και ηλεκτρικής ισχύος από βιοαέριο (Τ2ΕΔΚ-00955) Έξυπνες πόλεις
Πολυτεχνείο Κρήτης ΑΝαβάθμιση εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων για τη διαχείρΙση αυΞανόμενων αναγκών και τη μείωσΗ του λειτουργικού κόστους/ ΑΝΕΛΙΞΗ Έξυπνες πόλεις
Πολυτεχνείο Κρήτης «SandMap: Απτό διαδραστικό εργαλείο κατανόησης του τρισδιάστατου χώρου προσαρμοσμένο σε δράσεις εκπαιδευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» Κωδικός: Τ2ΕΔΚ-00896 Έξυπνα συστήματα προσέλκυσης και διαχείρισης ροών επισκεψιμότητας
Πολυτεχνείο Κρήτης Σύστημα Υποστήριξης Ποιότητας Ζωής για Άτομα με Νοητική Αναπηρία με κωδικό Τ2ΕΔΚ-00306 και ακρωνύμιο QuaLiSID Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Πολυτεχνείο Κρήτης Αλυσίδες αξίας για την διασπαστική μετάλλαξη των αστικών βιολογικών αποβλήτων σε προϊόντα βιολογικής προέλευσης στο πλαίσιο της πόλης (WaysTUP) Έξυπνες πόλεις
Πολυτεχνείο Κρήτης TrafficFluid: Lane-free Artificial-Fluid Environment for Vehicular Traffic Έξυπνες πόλεις
Πολυτεχνείο Κρήτης Sustainable Urban Mobility Planning: Pathways and Links to Urban Systems  (Sump plus) Έξυπνες πόλεις
Πολυτεχνείο Κρήτης eLTER PLUS - Ευρωπαική ερευνητική υποδομή για μακροχρόνια έρευνα οικοσυστημάτων, κρίσιμης ζώνης και κοινωνικά οικονομικά συστήματα Τοπική έξυπνη οικονομία
Πολυτεχνείο Κρήτης ROBINSON - Smart integRation Of local energy sources and innovative storage for flexiBle, secure and cost-efficIent eNergy Supply ON industrialized islands Έξυπνες πόλεις
Πολυτεχνείο Κρήτης E-Coach / Towards e-coaching, the first step to build trust with a digital coach Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Κατάσταση Έργων

Εργα ερευνητικών κέντρων με έμφαση στους τομείς εστίασης της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

Φορέας Τίτλος Έργου Τομέας εστίασης ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτ.Αθήνας
Αθηνά More than green - Lighthouses of transformative nature-based solutions for inclusive communities Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Αθηνά Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας smartHEALTH στους τομείς της ιατρικής ακριβείας και της ηλεκτρονικής υγείας Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Αθηνά Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας Smart Attica για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ενέργεια και το Περιβάλλον, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Κινητικότητα, τον Πολιτισμό και Τουρισμό Έξυπνες πόλεις
Δημόκριτος 1.SANITURA (TARGET IDENTIFICATION AND DEVELOPMENT OF NOVEL APPROACHES FOR HEALTH AND ENVIRONMENTAL APPLICATIONS): NSRF 2014 Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ SolarHub Έξυπνες πόλεις
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ BIOLOC Έξυπνες πόλεις
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  EVELIXIA - Smart Grid-Efficient Interactive Buildings (2023: HORIZON-CL5-2022-D4-02) Έξυπνες πόλεις
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  AI-PROGNOSIS - Αξιολόγηση και πρόγνωση του κινδύνου της νόσου του Πάρκινσον με βάση την τεχνητή νοημοσύνη (2023: ΗORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-04-two) Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  RENplusHOMES - Renewable ENergy-based Positive Homes (2023: HORIZON-CL5-2022-D4-01) Έξυπνες πόλεις
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  Waste4Soil - Μετατροπή των απορριμμάτων τροφίμων σε οργανικά βελτιωτικά εδάφους για καλύτερη υγεία του εδάφους και βελτιωμένα συστήματα τροφίμων (2023: HORIZON-MISS-2022-SOIL-01) Έξυπνες πόλεις
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  ICARIA - Modeling of climate risks and adaptation, resolution and completeness of data for exposure assessments, energy and mobility, atmospheric sciences (2023: HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-03) Έξυπνες πόλεις
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  UP2030 - Urban Planning and design ready for 2030 (2023: HORIZON-MISS-2021-CIT-02) Έξυπνες πόλεις
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  SUN - Social and hUman ceNtered XR (2022: HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01) Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  MEMENTOES - iMmersive gamEs for Museums as vehicles to Engage visiTOrs in Empathetic reSponses (2022: HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-04) Έξυπνα συστήματα προσέλκυσης και διαχείρισης ροών επισκεψιμότητας
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  ReSilence - Retune the Soundscape of future cities through art and science collaboration (2022: HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01) Έξυπνες πόλεις
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  SmartLivingEPC - (2022: HORIZON-CL5-2021-D4-01) Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  DATA CELLAR - Data hub for the Creation of Energy communities at Local Level and to Advance Research on them (2022: HORIZON-CL5-2021-D3-01-01) Έξυπνες πόλεις
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  Nightingale - Novel Integrated toolkit for enhanced pre-Hospital life support and Triage in challenging And Large Emergencies (2021: H2020-SU-SEC-2020) Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  Smart2B - Smartness to existing Buildings (2021: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020) Έξυπνες πόλεις
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  RESPONSE - integRatEd Solutions for POsitive eNergy and reSilient CitiEs (2020: H2020-LC-SC3-SCC-01-2020) Έξυπνες πόλεις
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  SO-CLOSE - Enhancing Social Cohesion through Sharing the Cultural Heritage of Forced Migrations (2020: H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018) Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  TENDER - affecTive basEd iNtegrateD carE for betteR Quality of Life (2019: H2020-SC1-DTH-11-2019) Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  Q-CONPASS - Δυναμικός Έλεγχος Ποιότητας σε Γραμμές Παραγωγής με χρήση Ευφυών Αυτόνομων Οχημάτων (2019: Ειδικές Δράσεις “Υδατοκαλλιέργειες” - “Βιομηχανικά Υλικά” - “Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό” ) Έξυπνες πόλεις
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  POCITYF - A POsitive Energy CITY Transformation Framework (2019: H2020-LC-SC3-SCC-01-2019) Έξυπνες πόλεις
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  Gatekeeper - Smart Living Homes: Whole Interventions Demonstrator for people at Health and Social Risks (2019: H2020-SC1-FA-DTS-2018-2) Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  Pop-Machina - Collaborative production for the circular economy; a community approach (2019: H2020 CE-SC5-03-2018) Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  LIFEBOTS Exchange - Creating a new reality of care and welfare through the inclusion of social robots (2019: MSCA-RISE-2018: Research and Innovation Staff Exchange) Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  RE-COGNITION - REnewable COGeneration and storage techNologies IntegraTIon for energy autONomous buildings (2019: H2020-LC-SC3-2018-RES-TwoStages) Έξυπνες πόλεις
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  BIMERR - BIM-based holistic tools for Energy-driven Renovation of existing Residences (2019: H2020-LC-EEB-02-2018: Building information modelling adapted to efficient renovation) Έξυπνες πόλεις
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  AgeingAtWork - Smart, Personalized and Adaptive ICT Solutions for Active, Healthy and Productive Ageing with enhanced Workability (2019: Horizon 2020 – Digital Transformation in health and care) Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  NADINE - digital iNtegrAteD system for the socIal support of migraNts and refugEes (2018: H2020-SC6-MIGRATION-2018) Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  MIICT - ICT Enabled Public Services for Migration (2018: Horizon H2020) Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  MEISTER - Mobility Environmentally-friendly, Integrated and economically Sustainable Through innovative Electromobility Recharging infrastructure and new business models (2018: MG-4.2-2017: Supporting 'smart electric mobility' in cities) Έξυπνες πόλεις
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  AVENUE - Autonomous Vehicles to Evolve to a New Urban Experience (2018: Horizon H2020-ART-07-2017) Έξυπνες πόλεις
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  CUTLER - Coastal Urban developmenT through the LEnses of Resiliency (2018: Horizon H2020 - CO-CREATION – 2018 –2020) Έξυπνες πόλεις
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  IRIS - Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities (2017: H2020-SCC-01-2017) Έξυπνες πόλεις
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  UNIGEM - Next Generation ‘Unified Guest Engagement System’ for Smart Hospitality Services and Unparalleled Guest Loyalty (2017: SME instrument phase 1) Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  MONICA - Management Of Networked IoT Wearables – Very Large Scale Demonstration of Cultural Societal Applications (2017: Horizon H2020) Έξυπνα συστήματα προσέλκυσης και διαχείρισης ροών επισκεψιμότητας
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  ACTIVAGE - ACTivating InnoVative IoT smart living environments for AGEing well (2017: H2020-IOT-2016) Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  KONFIDO - Secure and Trusted Paradigm for Interoperable eHealth Services (2016: H2020-DS-SC1-2016) Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  VICINITY - Open virtual neighbourhood network to connect intelligent buildings and smart objects (2016: Horizon 2020 – ICT) Έξυπνες πόλεις
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  CAREGIVERSPRO-MMD - Self-management interventions and mutual assistance community services, helping patients with dementia and caregivers connect with others for evaluation, support and inspiration to improve the care experience (2016: Horizon 2020 – Personalizing Health and Care) Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  hackAIR - Collective awareness platform for outdoor air pollution (2016: Horizon H2020) Έξυπνες πόλεις
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  STEP - Societal and political engagement of young people in environmental issues (2015: Horizon H2020) Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  SocialCar - Open social transport network for urban approach to carpooling (2015: H2020-MG-7.1-2014) Έξυπνες πόλεις
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  DIGIART - The Internet Of Historical Things And Building New 3D Cultural Worlds (2015: Horizon H2020) Έξυπνα συστήματα προσέλκυσης και διαχείρισης ροών επισκεψιμότητας
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  RESOLUTE - RESilience management guidelines and Operationalization appLied to Urban Transport Environment (2015: Horizon H2020) Έξυπνες πόλεις
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  InLife - INdependent LIving support Functions for the Elderly (2015: Horizon H2020) Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  RAMCIP - Robotic Assistant for MCI Patients at home (2015: Horizon 2020 – Personalizing Health and Care) Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  PRECRISIS - PRotECting public spaces thRough Integrated Smarter Innovative Security (2023: ISF-2022-TF1-AG-PROTECT) Έξυπνες πόλεις
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Νέες και Ευέλικτες Μορφές ηλεκτροκίνησης στο Νότιο Αιγαίο Έξυπνες πόλεις
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) C-ROADS GREECE Έξυπνες πόλεις
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Διαμόρφωση οικοσυστήματος και ανάπτυξη ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την προώθηση της κοινής χρήσης πράσινων μέσων μετακίνησης σε περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος Έξυπνα συστήματα προσέλκυσης και διαχείρισης ροών επισκεψιμότητας
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Ανάπτυξη μεθοδολογιών και εργαλείων ανάλυσης δεδομένων για την υποστήριξη τουσχεδιασμού και της διαχείρισης συστημάτων κοινής χρήσης οχημάτων, με έμφαση σταηλεκτροκίνητα Έξυπνες πόλεις
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Ανάπτυξη και λειτουργία εφαρμογών προώθησης του ποδηλατικού τουρισμού στην ΠΚΜ Έξυπνα συστήματα προσέλκυσης και διαχείρισης ροών επισκεψιμότητας
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Fostering the Acceleration of Sustainable Transport to Regions and Authorities Through Έξυπνες πόλεις
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) modUlaR and flexible solutions for urBAN-sIzed Zero-Emissions last-mile Delivery and services vehicles Έξυπνες πόλεις
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Data hub for the Creation of Energy communities at Local Level and to Advance Research on them Έξυπνες πόλεις
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) TRANSFORMER-Designing long-term systemic transformation frameworks for regions Έξυπνες πόλεις
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Safety systems and human-machine interfaces oriented to diverse population towards future scenarios with increasing share of highly automated vehicles Έξυπνες πόλεις
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Building Capacities for the Climate Neutral and Smart Cities Mission Έξυπνες πόλεις
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) COFUND European Partnership Driving Urban Transitions Έξυπνες πόλεις
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έξυπνες πόλεις
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) e-PRI4ALL:“Open and digital resources for primary school principals to support inclusive education through online learning”. Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) European Public Local Authorities’ Network for driving the Energy Transition Έξυπνες πόλεις
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Ευφυής χρηματοδότηση για Οικογένειες» -Smarter Finance for Families Έξυπνη διαβίωση των πολιτών
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Empowering local public authorities to build integrated sustainable energy strategies Έξυπνες πόλεις
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Increase Of Energy Efficiency By Electric MOBIlity In The CITY Έξυπνες πόλεις
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) CApitalisation for Re-setting Innovation and Sustainability in MED-Cities Έξυπνες πόλεις
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Mobilizing new Areas of Investments And Together Aiming to increase Quality of life for All Έξυπνη διαβίωση των πολιτών