Ιδέες που προχώρησαν .....

(εδω μπορεί να μπεί και κάτι ακόμη)