Παρουσιάσεις Ημερίδων

Εδω μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις παρουσιάσεις που έγιναν στις Ημερίδες που οργανώθηκαν από τον ΑΣΔΑ στα πλαίσια της δράσης e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας.

1η Ημερίδα, 25 Μαϊου 2023

Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας και Διάδοση και Διευκόλυνση της Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς της Στρατηγικής της ΟΧΕ/ΒΑΑ για τις έξυπνες πόλεις, την τοπικη έξυπνη οικονομία, την έξυπνη διαβίωση των πολιτών και σε έξυπνα συστήματα προσέλκυσης και διαχείρισης ροών επισκεψιμότητας

Εργαλεία και μεθοδολογίες για αποτελεσματική στόχευση επιχειρηματικών ιδεών και μοντέλων

Παντελής Λάμπρου, Ειδικός Εμπειρογνώμονας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Δνων Σύμβουλος Εταιρείας P&I

Προσέλκυση συμμετοχής νέων start-uppers, ακαδημαϊκής κοινότητας και επιχειρήσεων

Χρήστος Κουπελίδης, Επικοινωνιακός Σύμβουλος, Στέλεχος Εταιρίας P&I

Καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η θέση της Ελλάδας, επιδόσεις, τάσεις, προκλήσεις.

Χρήστος Τσιλίκης, Ειδικός Εμπειρογνώμονας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συνεργάτης ΜΑΣΤΕΡ Α.Ε.

Η πλατφόρμα e-inno-HUB ως εργαλείο ενημέρωσης, εκπαίδευσης, συνάντησης και διάδρασης όλων των ενδιαφερόμενων μερών

Δημήτρης Καραϊσκάκης, Εμπειρογνώμονας Πληροφορικής, Συνεργάτης ΜΑΣΤΕΡ Α.Ε.

2η Ημερίδα, 12 Ιουλίου 2023

Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Καινοτόμων Ψηφιακών Εργαλείων Διασύνδεσης της Καινοτομίας με την Επιχειρηματικότητα

Καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η θέση της Ελλάδας, επιδόσεις, τάσεις, προκλήσεις

Χρήστος Τσιλίκης, Ειδικός Εμπειρογνώμονας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συνεργάτης ΜΑΣΤΕΡ Α.Ε.

2η Ημερίδα - 12 Ιουλίου 2023

Η ανάδειξη και προβολή της καινοτομίας των νεοφυών επιχειρήσεων μέσω του branding. Εταιρική ταυτότητα, εταιρική τοποθέτηση, ιστοσελίδα και παρουσία στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης.

Παντελής Λάμπρου, Ειδικός Εμπειρογνώμονας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Δνων Σύμβουλος Εταιρείας P&I

2η Ημερίδα - 12 Ιουλίου 2023

Εταιρική δομή, οργάνωση και λειτουργία νεοφυών επιχειρήσεων. Προβολή της καινοτομίας για αποτελεσματική αναζήτηση χρηματοδοτικών πόρων.

Χρήστος Κουπελίδης, Επικοινωνιακός Σύμβουλος, Στέλεχος Εταιρίας P&I

2η Ημερίδα - 12 Ιουλίου 2023

Καινοτομία στις νεοφυείς και ΜΜΕ επιχειρήσεις της Δυτικής Αθήνας: η κρισιμότητα της "Πλάγιας Σκέψης"

Γιώργος Βλάχος, π. Γενικός Διευθυντής Ομίλου Εταιρειών ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ.