Θεματικοί Κύκλοι και Επιχειρηματικές Ομάδες με έμφαση στους «Τομείς Εστίασης» της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

Acceleration

Επιταχύνοντας την καινοτομία σε ένα ενάρετο κύκλο.

Πως η αποτελεσματική επιτάχυνση της καινοτομίας (ενάρετος κύκλος) μπορεί να
προκληθεί μέσω του οργανωμένου περιβάλλοντος των Επιχειρηματικών Επιταχυντών.

• Ημερομηνία: Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023
• Ώρα διεξαγωγής Focus Group 2: 12:00πμ – 14:00μμ
• Χώρος διεξαγωγής: Κέντρο Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αιγάλεω, Θηβών 314, 122 43 Αιγάλεω

Χρήστος Τσιλίκης

Δουλεύοντας σε ένα οργανωμένο περιβάλλον ενός Επιχειρηματικού Επιταχυντη επιτυγχάνουμε μία αποτελεσματική επιτάχυνση της καινοτομίας

Η υλοποίηση του Focus Group 2 εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης ΕΥΠΕΕ – 2.1.4 Κύκλοι Επιχειρηματικού Επιταχυντή και Demo Days. Η δράση αφορά σε υπηρεσίες προς πιστοποιημένους (εγγεγραμμένους) χρήστες, με τη μορφή υπηρεσιών προετοιμασίας «επιχειρηματικού επιταχυντή», καθώς και υπηρεσίες και δρώμενα σε φυσικό ή διαδραστικό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της 2ης ομάδας εστίασης συζητήθηκε πώς μπορούμε να επιτύχουμε μία αποτελεσματική επιτάχυνση της καινοτομίας δουλεύοντας σε ένα οργανωμένο περιβάλλον ενός Επιχειρηματικού Επιταχυντή.

Το συγκεκριμένο Focus Group ανέδειξε ότι η αποτελεσματική επιτάχυνση της καινοτομίας (ενάρετος κύκλος) μπορεί να προκληθεί μέσω του οργανωμένου περιβάλλοντος των Επιχειρηματικών Επιταχυντών.