Θεματικοί Κύκλοι και Επιχειρηματικές Ομάδες με έμφαση στους «Τομείς Εστίασης» της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

Early Wins

Kαινοτομία

Μεθοδολογία για την επίτευξη καινοτόμων προσεγγίσεων και μετατροπή τους σε επιτυχημένα προϊόντα, (early wins).

• Ημερομηνία: Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023
• Ώρα διεξαγωγής Focus Group 3: 2:00μμ – 16:00μμ
• Χώρος διεξαγωγής: Κέντρο Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αιγάλεω, Θηβών 314, 122 43 Αιγάλεω

Χρήστος Κουπελίδης

Επίτευξη καινοτόμων προσεγγίσεων και μετατροπή τους σε επιτυχημένα προϊόντα.

Η υλοποίηση του Focus Group 3 εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης ΕΥΠΕΕ – 2.1.5
Αξιολόγηση Ιδεών και Projects – «Γέφυρα καινοτομίας» - Προώθηση και διασύνδεση καινοτόμων ιδεών σε άλλες συνεργαζόμενες πλατφόρμες και φορείς. Η δράση αφορά σε υπηρεσίες προς πιστοποιημένους (εγγεγραμμένους) χρήστες, με τη μορφή υπηρεσιών προετοιμασίας «επιχειρηματικού επιταχυντή», καθώς και υπηρεσίες και δρώμενα σε φυσικό ή διαδραστικό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της 3ης ομάδας εστίασης συζητήθηκε η μεθοδολογία για την εφαρμογή της καινοτομίας (οικοσύστημα καινοτομίας, επίτευξη καινοτόμων προσεγγίσεων και μετατροπή σε επιτυχημένα προϊόντα, early wins).

Το συγκεκριμένο Focus Group ανέδειξε ότι η επίτευξη καινοτόμων προσεγγίσεων και η μετατροπή σε επιτυχημένα προϊόντα (early wins) μπορεί να επιτευχθεί μέσω της διαμόρφωσης του κατάλληλου οικοσυστήματος.