Θεματικοί Κύκλοι και Επιχειρηματικές Ομάδες με έμφαση στους «Τομείς Εστίασης» της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

Funding - Χρηματοδότηση

Αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων ανάλογα με τη φάση ωρίμανσης των επιχειρήσεων.

• Ημερομηνία: Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023
• Ώρα διεξαγωγής Focus Group 4: 10:00πμ – 12:00μμ
• Χώρος διεξαγωγής: Κέντρο Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αιγάλεω, Θηβών 314, 122 43 Αιγάλεω

Παρουσίαση

Πηγές Χρηματοδότησης – Αξιολόγηση & Καταλληλότητα των Start Ups

Χρήστος Κουπελίδης

Η υλοποίηση του Focus Group 4 εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης ΕΥΠΕΕ – 2.1.1 Θεματικοί Κύκλοι και Επιχειρηματικές Ομάδες με έμφαση στους «Τομείς Εστίασης» της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας. Η δράση αφορά σε υπηρεσίες προς πιστοποιημένους (εγγεγραμμένους) χρήστες, με τη μορφή υπηρεσιών προετοιμασίας «επιχειρηματικού επιταχυντή», καθώς και υπηρεσίες και δρώμενα σε φυσικό ή διαδραστικό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της 4ης ομάδας εστίασης συζητήθηκε η αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων ανάλογα με τη φάση ωρίμανσης των επιχειρήσεων.

Το συγκεκριμένο Focus Group ανέδειξε ότι είναι εφικτό να επιτευχθεί η χρηματοδοτική στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων όταν οι προτάσεις αξίας είναι καλά τεκμηριωμένες και ελκυστικές.