Θεματικοί Κύκλοι και Επιχειρηματικές Ομάδες με έμφαση στους «Τομείς Εστίασης» της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

Best Practices

Αξιοποίηση γνώσεων και εμπειριών και καλών πρακτικών εντός και εκτός Ελλάδας στους τομείς της επιχειρηματικής ανάπτυξης και επιτάχυνσης των νεοφυών επιχειρήσεων.

• Ημερομηνία: Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023
• Ώρα διεξαγωγής Focus Group 5: 12:00μμ – 14:00μμ
• Χώρος διεξαγωγής: Κέντρο Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αιγάλεω, Θηβών 314, 122 43 Αιγάλεω

Χρήστος Τσιλίκης, Συνεργάτης ΜΑΣΤΕΡ ΑΕ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Η υλοποίηση του Focus Group 5 εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης ΕΥΠΕΕ – 2.1.4 Κύκλοι Επιχειρηματικού Επιταχυντή και Demo Days. Η δράση αφορά σε υπηρεσίες προς πιστοποιημένους (εγγεγραμμένους) χρήστες, με τη μορφή υπηρεσιών προετοιμασίας «επιχειρηματικού επιταχυντή», καθώς και υπηρεσίες και δρώμενα σε φυσικό ή διαδραστικό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της 5ης ομάδας εστίασης συζητήθηκε πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι γνώσεις, οι εμπειρίες και οι καλές πρακτικές εντός και εκτός Ελλάδας, στους τομείς της επιχειρηματικής ανάπτυξης και επιτάχυνσης των νεοφυών επιχειρήσεων.

Το συγκεκριμένο Focus Group ανέδειξε ότι η αξιοποίηση γνώσεων και εμπειριών (best practices) μπορεί να επιταχύνει την ωρίμανση των νεοφυών επιχειρήσεων και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα τους.