Θεματικοί Κύκλοι και Επιχειρηματικές Ομάδες με έμφαση στους «Τομείς Εστίασης» της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

Disruptive and non-disruptive creation

Αντιμετώπιση των disruptive τεχνολογιών, αποτύπωση, διάγνωση, τρόπος αντιμετώπισης και αξιοποίηση των ασυνεχειών

• Ημερομηνία: Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023
• Ώρα διεξαγωγής Focus Group 6: 14:00μμ – 16:00μμ
• Χώρος διεξαγωγής: Κέντρο Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αιγάλεω, Θηβών 314, 122 43 Αιγάλεω

Παντελής Λάμπρου, Διευθύνων Σύμβουλος P&I, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Η υλοποίηση του Focus Group 6 εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης ΕΥΠΕΕ – 2.1.5 Αξιολόγηση Ιδεών και Projects – «Γέφυρα καινοτομίας» - Προώθηση και διασύνδεση καινοτόμων ιδεών σε άλλες συνεργαζόμενες πλατφόρμες και φορείς. Η δράση αφορά σε υπηρεσίες προς πιστοποιημένους (εγγεγραμμένους) χρήστες, με τη μορφή υπηρεσιών προετοιμασίας «επιχειρηματικού επιταχυντή», καθώς και υπηρεσίες και δρώμενα σε φυσικό ή διαδραστικό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της 6ης ομάδας εστίασης συζητήθηκε πώς γίνεται η αντιμετώπιση των disruptive τεχνολογιών, η αποτύπωση, η διάγνωση, καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισης και αξιοποίησης των ασυνεχειών.

Το συγκεκριμένο Focus Group ανέδειξε ότι μπορούν όχι μόνο να αντιμετωπισθούν αλλά και να αξιοποιηθούν οι disruptive τεχνολογίες και οι ασυνέχειες που αυτές δημιουργούν.