Θεματικοί Κύκλοι και Επιχειρηματικές Ομάδες με έμφαση στους «Τομείς Εστίασης» της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

Green & Cyclical

Μία καινοτόμα προσέγγιση στην πράσινη και κυκλική οικονομία.

Πως η καινοτομία μπορεί να συνδυάσει την οικονομική αποτελεσματικότητα με το διεθνές ζητούμενο για βιωσιμότητα.

• Ημερομηνία: Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023
• Ώρα διεξαγωγής Focus Group 1: 10:00πμ – 12:00μ
• Χώρος διεξαγωγής: Κέντρο Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αιγάλεω, Θηβών 314, 122 43 Αιγάλεω

Παντελής Λάμπρου

Μία καινοτόμα προσέγγιση στην πράσινη και κυκλική οικονομία

Η υλοποίηση του Focus Group 1 εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης ΕΥΠΕΕ – 2.1.1 Θεματικοί Κύκλοι και Επιχειρηματικές Ομάδες με έμφαση στους «Τομείς Εστίασης» της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας. Η δράση αφορά σε υπηρεσίες προς πιστοποιημένους (εγγεγραμμένους) χρήστες, με τη μορφή υπηρεσιών προετοιμασίας «επιχειρηματικού επιταχυντή», καθώς και υπηρεσίες και δρώμενα σε φυσικό ή διαδραστικό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της 1ης ομάδας εστίασης συζητήθηκε η καινοτόμα προσέγγιση στην πράσινη και κυκλική οικονομία και το πως η καινοτομία μπορεί να συνδυάσει την οικονομική αποτελεσματικότητα με το διεθνές ζητούμενο για βιωσιμότητα.

Το συγκεκριμένο Focus Group ανέδειξε ότι είναι εφικτό μέσω της εφαρμογής της καινοτομίας να συνδυαστεί η οικονομική αποτελεσματικότητα με το διεθνές ζητούμενο για βιωσιμότητα.