Ιούλιος 2023

Εργαστήριο 2 – Corporate Innovation & Organization

Το εργαστήριο θα καλύψει τα παρακάτω αντικείμενα:

  • Καινοτομία: εργαλεία και μεθοδολογίες. Εφαρμογή της Στρατηγικής των Γαλάζιων Ωκεανών.
  • Εταιρική οργάνωση και λειτουργία. Διοίκηση, διαχείριση προσωπικού, marketing, δημόσιες σχέσεις, οικονομική διαχείριση κ.ά.
  • Ευθυγράμμιση και αξιοποίηση μοντέλων GRC (Governance, Risk Management, Compliance) και
  • ESG (Environment, Social, Governance).
Με την ολοκλήρωση του 2ου Εργαστηρίου επιτεύχθηκε η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην διαμόρφωση της αναγκαίας εταιρικής δομής ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί η καινοτομία.

Υλικό Προετοιμασίας

Υλικό Παρουσίασης

Χρήστος Κουπελίδης

Διοίκηση - Εταιρική οργάνωση και λειτουργία. Διαχείριση προσωπικού & οικονομική διαχείριση

Χρήστος Κουπελίδης

Ευθυγράμμιση και αξιοποίηση μοντέλων GRC
(Governance, Risk Management, Compliance) &
ESG (Environment, Social, Governance).

Παντελής Λάμπρου

Corporate Innovation & Organization