Σεπτέμβριος 2023

Εργαστήριο 4 – Branding & Funding

Το εργαστήριο θα καλύψει τα παρακάτω αντικείμενα:

  • Branding. Η καινοτομία στο branding για αποτελεσματική προσέλκυση. Λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, εταιρική τοποθέτηση
  • Χρηματοδότηση. Πηγές, μορφές, αξιολόγηση καταλληλότητας και επιλογές
  • Παρουσίαση επιχειρηματικής ιδέας (Pitching Deck)
  • Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan)
Κατά την υλοποίηση του 4ου Εργαστηρίου επιτεύχθηκε η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην διαμόρφωση του branding της επιχείρησης αλλά και της διαδικασίας διεκδίκησης χρηματοδότησης.

Υλικό Προετοιμασίας

Υλικό Παρουσίασης

Χρήστος Κουπελίδης, Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργιών P&I, Επικοινωνιακός Σύμβουλος

Χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων

Πηγές, Μορφές, Αξιολόγηση & Επιλογές

Παντελής Λάμπρου,
Διευθύνων Σύμβουλος P&I, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Η καινοτομία στο branding για αποτελεσματική προσέλκυση.
Λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, εταιρική τοποθέτηση

Χρήστος Κουπελίδης,
Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργιών P&I, Επικοινωνιακός Σύμβουλος

Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου
(Business Plan)

Παντελής Λάμπρου,
Διευθύνων Σύμβουλος P&I, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Παρουσίαση Επιχειρηματικής Ιδέας
(Pitching Deck)