Αύγουστος 2023

Εργαστήριο 3 – Innovation in Sales

Το εργαστήριο περιλαμβάνει την παρουσίαση των παρακάτω αναλυτικών εργαλείων και μεθοδολογιών marketing:

  • Καινοτόμες προσεγγίσεις στην επίτευξη πωλήσεων. Η εφαρμογή της Πλάγιας Σκέψης.
  • Προσέγγιση πελατείας. Get | Keep | Grow: προσέγγιση που στοχεύει στην διεύρυνση (Get), τη διατήρηση (Keep) και την ανάπτυξη (Grow) της πελατειακής βάσης.
  • Μοντέλο AIDA: Attention (ο πελάτης γνωρίζει το προϊόν/ υπηρεσία), Interest (ο πελάτης εκφράζει το ενδιαφέρον του), Desire (ο πελάτης εκφράζει την επιθυμία του), Action (ο πελάτης έχει αποφασίσει να δράσει - π.χ. να αγοράσει)
Ολοκληρώνοντας το 3ο Εργαστήριο επιτεύχθηκε η εκπαίδευση των ενδιαφερομένων σε μοντέλα προσέγγισης πελατών τα οποία υποστηρίζουν την καινοτομία.

Υλικό Προετοιμασίας

Disruptive and Exponential

Έξυπνες λύσεις για εργαζόμενους και επιχειρήσεις

Sales Funnel

Η διαδικασία Get | Keep | Grow σε σχέση με τους πελάτες

Υλικό Παρουσίασης

Παντελής Λάμπρου

Προσέγγιση Πελατείας: Get | Keep | Grow

Παντελής Λάμπρου

Καινοτόμες προσεγγίσεις στην επίτευξη πωλήσεων

Χρήστος Κουπελίδης

Μοντέλο AIDA

ATTENTION - INTEREST - DESIRE - ACTION