Το παρόν εργαλείο θα βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο startupper τόσο στο σχεδιασμό της πορείας της επιχείρησή του από την "Επιχειρηματική Ιδέα” στη “Βιώσιμη Eπιχείρηση” όσο και στην απολογιστική αξιολόγηση αυτής της πορείας.

Πάντα θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει στο μυαλό του ότι η νεοφυής επιχείρησης δεν είναι μια νέα και μικρή επιχείρηση. Μια νεοφυείς επιχείρησης είναι ένας προσωρινός οργανισμός που δημιουργείται με στόχο να αναζητήσει ένα επαναλαμβανόμενο και επεκτάσιμο Επιχειρηματικό Μοντέλο. Κατά συνέπεια δεν «υπάρχει δρόμος», τον δρόμο θα το χαράξει ο startupper.

Στη διαδικασία αυτή  τα πάντα, ειδικά στην αρχή, είναι υποθέσεις. Και κατά συνέπεια μεγάλη και η αβεβαιότητα. Ο στόχος είναι με την πάροδο του χρόνου και την πρόοδο των εργασιών αυτή η αβεβαιότητα να μειώνεται ενώ οι υποθέσεις θα πρέπει είτε να επιβεβαιώνονται είτε να απορρίπτονται.

Επιπλέον η καινοτομία μπορεί να αφορά: νέα αγορά, νέα λύση, βελτιωμένη λύση, νέα κανάλια ή/ και μειωμένα κόστη. Η νεοφυείς επιχείρηση μπορεί να τοποθετηθεί αποτελεσματικά σε ένα ή περισσότερα από τα σημεία αυτά.

Πριν ξεκινήσετε πρέπει να σκεφτείτε:

 • «Τι κάνω καλά»
 • «Τι είναι διατεθειμένοι οι πελάτες μου να πληρώσουν και τι να χρηματοδοτήσουν πιστωτές και επενδυτές»
 • «Τι θέλω να κάνω στη ζωή μου»

 

Στο παρόν εργαλείο θα διατρέξουμε τα παρακάτω στάδια:

 • Ηιδέα
 • Elevator Pitch
 • Positioning Statement
 • Καμβάς Πρότασης Αξίας (Value Proposition Canvas)
 • Η Δοκιμή της Ιδέας
 • Ανάλυση Αγοράς
 • Πρωτότυπο
 • Δοκιμή αγοράς
 • MVP (Minimum Value Product)
 • Προϊόν
 • SWOT Analysis
 • Beachhead market