Τι είναι το e-Innohub

Το e-Innohub Δυτικής Αθήνας είναι μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη διασύνδεσή της με την Έρευνα, μέσα από ένα σύνολο φυσικών (δια ζώσης) και ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Με στοχευμένες δράσεις Ενημέρωσης, Ημερίδες, Συνέδρια, Ημέρες Καριέρας και Επιχειρηματικότητας αλλά και περιεκτικές υπηρεσίες συμβουλευτικής και εκπαίδευσης, ενισχύει τις προσπάθειες ενσωμάτωσης και προαγωγής της καινοτομίας για νέες και νεοφυείς επιχειρήσεις.

Τομείς Εστίασης

 • Οι έξυπνες πόλεις
 • Η περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση των αστικών λειτουργιών
 • Η τοπική έξυπνη οικονομία
 • Η έξυπνη διαβίωση των πολιτών
 • Ο Τουρισμός
 • Ο βιομηχανικός σχεδιασμός και οι εφοδιαστικές αλυσίδες
 • Η ανάπτυξη της πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας
 • Η ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων μετακίνησης, διαβίωσης, προσέλκυσης και διαχείρισης ροών επισκεψιμότητας

για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Αθήνα.

Τί προσφέρει

 • Σεμινάρια και Ημερίδες ενημέρωσης και ανταλλαγής ιδεών
 • Ημέρες καριέρας και επιχειρηματικότητας
 • Διαγωνισμούς «Ιδεών» – Μαραθώνιοι καινοτομίας και τεχνολογίας (Hackathons)
 • Καθοδήγηση και συμβουλές στις προσπάθειες επιχειρήν (startups) μαζί με εκπαιδευτικά σεμινάρια και περιεκτικά ψηφιακά μαθήματα (e-Learning)
 • Δομημένη και οργανωμένη βιβλιοθήκη ηλεκτρονικού υλικού, εργαλείων για αναζητήσεις σε ειδικούς κλάδους ή δραστηριότητες που ενδιαφέρουν

Υποστήριξη της επιχείρησής σας

Το e-Innohub θέτει στη διάθεση της επιχείρησής συμπληρωματικά μέσα και τεχνογνωσία, που αποσκοπούν στην υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων με καινοτομικές δραστηριότητες και προϊόντα.

Η επιχείρησή σας μέσω του e-Innohub διασυνδέεται με δίκτυο μεντόρων και ερευνητικές ομάδες με έμφαση στην έξυπνη διαβίωση των πολιτών, το βιομηχανικό σχεδιασμό και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, τον τουρισμό, την εστίαση, τις βιωματικές εμπειρίες, την ανάπτυξη της πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας και την ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων μετακίνησης, διαβίωσης, προσέλκυσης και διαχείρισης ροών επισκεψιμότητας.